Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. mai 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/83

Fordeling av spillemidlene 2007 til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunene

Saksprotokoll

07/84 

Statens vegvesen Region Midt – Ansettelsessak

Unntatt etter off.lovens § 6

 

 

 

Fylkesrådet behandlet i møtet innstillinger til fylkestingets samling 19.-21. juni 2007 – innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen,
og sakene legges fortløpende ut på saklista for fylkestingets samling 19.-21. juni