Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. mai 2007 kl. 13.00

Møtested: Namsskogan Hotell, Trones

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/80

 

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Saksprotokoll

07/81

Tariffoppgjøret 2007

Saksprotokoll 

07/82

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 24.-26.04.2007

Saksprotokoll