Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. mai 2007, kl 14.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/78

Ung Tiltakslyst - Søknad om tilskudd for 2007.

Protokoll

07/79

Prosjekt skognæringa. Søknad om tilskudd

Protokoll