Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:7. mai 2007 kl. 08.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/73

Kompetanseplan for videregående opplæring 2007

Protokoll

07/74

Indre Namdalssatsingen 2005-2007, sluttbehandling av søknader

Protokoll

07/75

Årsberetning 2006 fra Trygg Trafikk's fylkessekretær i Nord-Trøndelag

Protokoll

07/76

Trøndelag Forskning og Utvikling - Søknad om tilskudd til utviklingsarbeid 2007

Protokoll

07/77

Forretningssak

Unntatt etter offentlighetsloven §5A