Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. april 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/70

Byanalyse for Trondheim og Trondheimsregionen

Vedtak

07/71

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Ole Vig vg skole / Ragunda kommune - Søknad om støtte til næringsrettet skoletilbud - Søknad om støtte til næringsrettet skoletilbud

Vedtak

07/72

NTNU. Søknad om støtte til videreføring av Innovasjon Midt-Norge/Utspring

Vedtak