Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. april 2007 kl. 9.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saken skal behandles videre under fylkestingets samling 24.-26. april 2007
(Fylkesrådets innstilling til fylkestinget, se møteprotokollen
- sakframlegget for fylkestinget, se linken nedenfor.)

Saksnr:

 

07/69

Krav om legalitetskontroll i forbindelse med vedtaket i fylkestingssak nr. 07/9, omdannelse av NTE FKF til aksjeselskap samt etablering av en konsernstruktur

 

 

Link til sakliste og saker for fylkestingets samling 24. – 26. april 2007