Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. april 2007, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/65

Søknad om stedsutviklingsmidler - miljøprioritert gjennomfart i Namdalseid

Vedtak

07/66

Styrevervregister

Vedtak

07/67

Klage over fylkeskommunens avslag på søknad om godtgjørelse for bruk av privat skyssmiddel for skoleåret 2006/07

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet:

07/68

Norsk Havørnsenter AS. Salg av aksjer  

Vedtak