Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. mars 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/46

ViT Trøndelag - Verdiskapning i Trebransjen, Trøndelag, søknad om finansiering.

Saksprotokoll

07/47

FYSAK - finansiering RUP - 2007

Saksprotokoll

07/48

Årsbudsjett 2007 - gjenbevilgning

Saksprotokoll

07/49

Kulturkort for ungdom

Saksprotokoll

Sak lagt fram i møtet:

07/50

Verran kultur- og næringspark AS

Unntatt etter offentlighetsloven §5

 

Saksprotokoll