Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. mars 2007 kl. 14.40

Møtested: Overhalla

Møteprotokoll

 Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/43

Søknad fra Kystgruppen, finansiering av prosjektet Attraksjonsutvikling og reisemålsutvikling Ytre Namdal

Saksprotokoll

07/44

Miljøverndepartementet - Rapport fra arbeidsgruppe til Miljøverndepartementet om forslag til handlingsplan for bærekraftig bruk - forvaltning og skjøtsel av verneområder - Høring

Saksprotokoll

 

 

 

 

Dessuten ble sak til fylkestingets samling i april foreløpig behandlet (jfr møteprotokollen)
Saken blir offentlig etter ferdigbehandling i fylkesrådets møte 27. mars.