Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. mars 2007, kl 13.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/40

Nord-Trøndelag fylkeskommunes støtte til Steinkjers 150-års jubileum 2007. Utvidelse av ramme for støtte.

Saksprotokoll

07/41

Miljøverndepartementet – NOU 2006:18 - Et klimavennlig Norge. Høring.

Saksprotokoll

07/42

Fosnes kommune - søknad om tilskudd til utbygging av Gjestehavn Seierstad

Saksprotokoll