Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. februar 2007

Møtested: Snåsa kommune

Ingen saker til møtet 20.02.2007.