Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. og 14. februar 2007

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL for møtet 13. og 14. februar 2007

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/30

Grunnskoleskyss - midtskyss

 

07/31

De olympiske vinterleker og paralympics til Trondheim i 2018 - tilslutning til Trondheims søknad

 

07/32

Jernbaneverkets strategi for godsterminaler - ekstern høring av utredningsrapporter

 

07/33

Årsbudsjett 2007. Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

 

 

Fylkesrådet behandlet i tillegg innstillinger til fylkestinget i sakene 07/34-07/39 som skal behandles under fylkestinget samling 6.-8. mars 2007.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

 

07/34

Økning av investeringer i fylkesvegnettet i 2007

 

 

07/35

Tiltak ved bedriftsnedlegging – Høring

 

 

07/36

Likestillingsarbeidet i Nord-Trøndelag

 

 

07/37

Internasjonal strategi for Trøndelag. Rapport om gjennomføringen

 

 

07/38

Navn på den videregående skolen i Steinkjer

 

 

07/39

NTE – eierskap og organsiering

 

 

 

 

 


 Link til fylkestingets sakliste for samlingen 6. – 8. mars 2007.