Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. februar 2007, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/026

Steinkjer Handelspark AS Sjøfartsgt 10. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Sørsileiret - område B16

 

07/027

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

 

07/028

Økonomiprosesser i 2007

 

07/029

Access Mid-Norway, medlemskontingent 2007