Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. desember 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/207

Søknad om støtte om videreføring av Utspring i 2008 og 2009

Vedtak

07/208

Forskuttering av Havnekrysset på E6 i Stjørdal

Vedtak

07/209

Opprettelse av kontaktforum med det sørsamiske miljøet

Vedtak

07/210

Innherred Reiseliv AS - søknad om tilskudd til utvikling av sykkelruter og sykkelpakker.

Vedtak

07/211

Evt. videreføring av AQUA REG -prosjektet over i et nytt marint samarbeidsprosjekt under InterReg IV C.

Vedtak

07/212

Namdalseid kommune. Søknad om konvertering av lån til tilskudd

Vedtak

07/213

Makeskifte Guldbergaunet

Vedtak

07/214

Jernbaneforum Midt-Norge – oppnevning av medlemmer

 

Vedtak

07/215

Klage på vedtak om skoleskyss

Unntatt etter offentlighetsloven §5A

 

07/216

Klage på vedtak om skoleskyss

Unntatt etter offentlighetsloven §5A

 

07217

Klage på vedtak om skoleskyss

Unntatt etter offentlighetsloven §5A