Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. desember 2007 kl. 13.00

Møtested: HiNT, Røstad

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/205

Nærøy - omstillingsprosjektet Næring i Nærøy: midtvegsevaluering og resttilsagn.

Vedtak

07/206

Fornyelse av løyver for persontransport i rute med motorvogn

Vedtak