Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. desember 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/202

Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur - igangsetting av treårig prosjekt.

Vedtak

07/203

Høring: Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Vedtak

07/204

Forsvarsdepartementet - Forsvarpolitisk utvalg og Forsvarsstudien 2007 - høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vedtak