Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. november 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/198

Innovasjonsselskaper - søknad om støtte for 2. halvår 2007

Vedtak

07/199

Forretningssak
Unntatt etter offentlighetsloven § 5A, jfr. Fvl. § 13
(Vedtaket offentlig – se møteprotokollen)

 

07/200

Forretningssak
Unntatt etter offentlighetsloven § 5A, jfr. Fvl.13
(Vedtaket offentlig – se møteprotokollen)

 

07/201

Valg av medlemmer/repr. til Kunstnerisk råd for Musikk i Nord-Trøndelag, Rådet for Nord-Trøndelag fylkesgalleri, Styret for Nord-Trøndelag teater og Stiftelsen Stiklestad Museum - utsatt valg fra fylkesrådets møte 20.11.07

Vedtak