Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. november 2007 kl. 14.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/196

Valg av medlemmer/representanter til ulike nemnder som skal foretas av fylkesrådet

Vedtak

 

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 04. – 6. desember 2007 behandlet.
Fylkesrådets innstilling er offentliggjort i møteprotokollen for fylkesrådets møte 20.11.07 (se over).