Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. november 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/179

Søknad om stedsutviklingsmidler til områdeutvikling på Stiklestad  

Vedtak

07/180

Søknad om midler til utredning av etablering av Vitensenter med Newtonrom i Steinkjer

Vedtak

07/181

Høring. Statoil ASA – Morvin - forslag til program for konsekvensutredning

Vedtak

07/182

Valg av fylkeskommunens representanter til valgmøtet for Sund Folkehøgskole

Vedtak

07/183

Tilbudsstruktur 2008-2009

Vedtak

07/184

Forslag på representanter i Overvåkingskomitè, Styringskomitè og Regionalt Prioriterende Partnerskap i Interreg IVA – Sverige-Norge-programmet

 

Vedtak

 

 

Fylkesrådet behandlet i møtet innstillinger til fylkestingets samling 4.-6. desember 2007 – innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen,
og sakene legges fortløpende ut på saklista for fylkestingets samling 4.-6. desember 2007