Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. november 2007 kl. 15.45

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/169

Fullmakt til fordeling av budsjettet

Vedtak

07/170

Delegert myndighet

Vedtak

07/171

Riksveg 705 – fra fjord til fjell – Søknad om tilskudd

Vedtak

07/172

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Vedtak

07/173

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samlinger 16.10.2007 og 17.-18.10.2007
Saksframlegget er oppdatert pr 01.11.2007

Vedtak

07/174

Søknad om støtte til hovedprosjekt av Midt-Norsk realfag og teknologisenter

Vedtak

07/175

Styringsgrupper for utviklingsplaner for Staup og Egge

Vedtak

07/176

Valg av medlemmer til administrasjonsutvalget og hovedarbeidsmiljøutvalget for perioden oktober 2007 - oktober 2011

Vedtak

 

Saker lagt fram i møtet:

 

07/177

Fylkesrådenes ledelsesansvar og myndighet ved fravær eller inhabilitet

Vedtak

07/178

Forretningssak

Unntatt fra off. Off.l. § 5, jfr Fvl § 13