Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. oktober 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/164

Revisjon av utbyggingsavtale for fotgjengerundergang ved Verdal stasjon

Saksprotokoll

07/165

Kunnskapsdepartement - Høring: NOU 2007:6 Formål for framtida - Formål for barnehagen og opplæringen

Saksprotokoll

07/166

Toleranse Nord-Trøndelag. Finansiering av forprosjekt og hovedprosjekt

Saksprotokoll

07/167

Disponering av bompenger til E6 Øst for finansiering av tiltak i 2008

Saksprotokoll

07/168

Fylkesrådenes ledelsesansvar

Saksprotokoll