Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. oktober 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/163

Forslag på kandidater til det regionale styret for Innovasjon Norge og valg av medlem til Tildelingskomitè for kulturprisen

Saksprotokoll