Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. oktober 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/161

Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - høring

Saksprotokoll

07/162

TV-aksjonen 2007

Saksprotokoll