Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: tirsdag 9. oktober 2007, kl 13.00  Møtet avlyst. Sak 07/161 settes opp på planlagt møte 15. oktober.

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/161