Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. oktober 2007, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

07/160

Utstilling - jernbanens historie i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll