Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. januar 2007 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/017

Ungdom og internasjonalisering. Personalressurs

 

07/018

Fordeling av kommunale/regionale fond 2007 som oppfølging av vedtak i Fylkestinget sak nr. 06/83 pkt. 7

 

07/019

Salg av Sødra Cell Folla AS sine eiendommer i Inderøy - Gjenkjøpsrett

 

07/020

Stjørdal kommune - Søknad om refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføringen av operaen Olav Engelbrektson 2006

 

07/021

Rock City Namsos - realiseringsarbeid

 

07/022

Forretningssak
Unntatt etter offentlighetslovens § 5A

 

07/023

Stortingsmelding om innovasjon. Innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Saker lagt fram i møtet:

07/024

Einarsonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdet - høring

 

07/025

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) evaluering - høring