Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. januar 2007

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/008

Trøndelags historie - disponering av overskudd

 

07/009

Midtnorsk Filmfond - stiftelse

 

07/010

Hilmar Alexandersen Folkemusikkfestival 2006 - Søknad om tilskudd til dekking av underskudd.

 

07/011

Senter mot incest i Nord-Trøndelag - Søknad om tilskudd 2007

 

07/012

Trøndelag Reiseliv AS - profilmarkedsføring av Trøndelag 2007

 

07/013

Kulturlov – høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

07/014

Pilotprosjektet Pilegrimsleden

 

07/015

Prosjektet "Seil for livet" – Søknad om støtte

 

07/016

Avtale om drift av hurtigbåtsambandet Leka - Rørvik - Namsos samt ferjesambandene Eidshaug - Gjerdinga og Borgann - Ramstadlandet.                                                Unntatt etter off.loven § 5
(Vedtaket er offentlig, se møteprotokollen)