Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. januar 2007, kl 13.20

Møtested: Kommunehuset, Namdalseid

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/006

Høring- endring i lov om fagskoleutdanning

 

07/007

Skoleeiers ansvar for trykte og digitale læremidler - høring