Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. januar 2007, kl 11.45

Møtested: Rådhuset, Stjørdal

Møteprotokoll

Sakliste

Sak:

 

Innst.

Vedtak

07/001

Søknad om lån til styrking av egenkapitalen / driftskapitalen i Nærøysundet Maritime Næringspark AS

 

07/002

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 05.-07.12.2006

 

07/003

Leksvik Industriell Vekst - Finansiering av vann og energisenter i Vanvikan. Søknad om tilskudd til styrking av selskapets egenkapital

 

07/004

Rådet for Nord-Trøndelag fylkesgalleri - Suppleringsvalg etter Trude Marian Nøsts fratredelse som fylkesråd

 

07/005

NTE's fremtidige eierskap - dekning av utgifter til utredningsarbeid