Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. juni  2007 kl 13.15

Møtested: Snåsa Hotell, Snåsa

 

MØTEPROTOKOLL  - styreleder Kolbjørn Almlids orientering til foretaksmøtet

 

SAKLISTE

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

 

07/4

Avtaleverk og prosess i forbindelse med overtakelse av virksomhet fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF

Saksprotokoll/
Vedtak

07/5

Valg

Saksprotokoll/
Vedtak

 

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2007/FT/sakliste6.htm