Foretaksmøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. april 2007 kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

 

07/1

NTE - Årsberetning og regnskap 2006

Saksprotokoll/
Vedta
k

07/2

Valg av leder og nestleder for NTE FKF

Saksprotokoll/
Vedta
k

07/3

Fastsetting av honorar for styret i NTE FKF for året 2006 Fastsetting av honorar for styret i N

Saksprotokoll/
Vedta
k

 

Sakliste for fylkestingets samling 24.-26.04.2007