Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKLISTE

 

 

Møtedato:

5. september 2006  kl. 10:00

Møtested:

Fylkets Hus, Smia

 

 

 

Sak nr.

Arkivsak nr.

Sakstittel

 Inst.

 

Vedtak

06/18

06/00111

Rundskriv og meldinger

 

06/19

06/00257

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen.

 

06/20

06/01519

Status Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan for 2006-08

 

06/21

06/01519

Kompetanseheving for faglig ledere og instruktører.

 

 

 

 

 

Orienteringssak:

-         Status formidling.