Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  02. juni 2006 kl. 10.00

Møtested: Ole Vig videregående skole, Stjørdal

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

14/2006

Rundskriv og meldinger

 

15/2006

Lærlingundersøkelsen 2006

 

16/2006

Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag

 

17/2006

Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan for 2006-08.

 

 

 

Orienteringssaker:

·        Fortsatt godkjenning av ORINT (se vedlagte kopi av referat fra møte mellom Opplæringskontoret for Rørfag i Nord-Trøndelag og Yrkesopplæringsnemndas arbeidsutvalg dat. 09.05.06.)

·        Status Kunnskapsløftet v/Marit Schønberg

·        Søkerstatistikk v/Ove Austmo