Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  16. mars 2006 kl. 10.00

Møtested: Byggmester Grande A/S, Verdal

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

9/2006

Rundskriv og meldinger

 

10/2006

Årsmelding 2005 Yrkesopplæringsnemnda

 

11/2006

Økt samhandling skole og bedrift

 

12/2006

Høring Kompetanse 2010

 

13/2006

Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan for 2006-08.

 

 

 

Orienteringssaker:

·        Søkertall formidling v/Ove Austmo

·        Tilbudsstruktur, status tilbud 2006/07 v/Ove Austmo