Yrkesopplæringsnemnda
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:  17. januar 2006 kl. 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2006

Rundskriv og meldinger

 

2/2006

Status Arbeidsplan/handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda

 

3/2006

Forsøk med alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringen

 

4/2006

Status kunnskapsløftet - organisering av faglige nettverk

 

5/2006

Søknad fra Opplæringskontoret for Reindrift om godkjenning som lærebedrift i reindrift for Nord-Trøndelag fylke

 

6/2006

Utnevning av årets lærebedrift og årets lærling 2005

 

7/2006

Saken ble trukket av administrasjonen før møtet

 

 

8/2006

Bedriftssak - Unntatt offentlighet - 5a/fvl §13
Vedtaket er offentlig, se møteprotokoll.

 

 

 

Orienteringssaker:

·        TAF v/Roger Lillemark, OTEK

·        Ny arbeidsplan-/handlingsplan 2006-2007, prosess v/Ove Austmo

·        Status formidling v/Ove Austmo

·        Fagbrevutdeling