Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. september 2006 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, rom B 327 - Rorbua

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

35/2006

ORIENTERING FRA REVISOR

 

36/2006

RAPPORT OM SELSKAPSKONTROLL – STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS (SNK)

 

37/2006

REGNSKAPSRAPPORT – KONTROLL OG TILSYN PR 31.07 2006

 

38/2006

BUDSJETT - KONTROLL OG TILSYN 2006

 

39/2006

FREMTIDIG LOKALISERING FOR KOMSEK TRØNDELAG IKS

 

40/2005

REFERATSAKER