Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. juni 2006 kl 09.50

Møtested: Steinkjer vg. skole, Furuskogvegen/Fylkets Hus, rom B 327 (Rorbua)

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

26/2006

BESØK/BEFARING VED STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE – FURUSKOGVEGEN

 

27/2006

ORIENTERING FRA REVISOR

 

28/2006

ORIENTERING FRA NTE FKF

 

29/2006

GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE – ETABLERING AV NY LANDSLINJE

 

30/2006

REFERATSAKER