Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. juni 2006 kl 14.30

Møtested: Høylandet

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

31/06

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS PROTOKOLLER, (JF. KONTROLLORGANENES REGLEMENT PKT. 6)

 

32/06

GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE – NY LANDSLINJE

 

33/06

EVALUERING BESØK/BEFARING VED STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE – AVDELING FURUSKOGVEGEN

 

34/06

REFERATSAK