Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. april 2006

Møtested: Fylkets Hus, rom B 327 (Rorbua)

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

19/06

FYLKESKASSENS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2005

 

20/06

NTE FKF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2005

 

21/06

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

 

22/2006

EVALUERING STUDIETUR

 

23/2006

REFERATSAK

 

 

EVENTUELT