Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. april 2006

Møtested: Levaner videregående skole

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

24/2006

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT.6)

25/2006

REFERATSAKER