Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. mars 2006

Møtested: Fylkets Hus, møterom B 327 (Rorbua)

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

12/2006

TILSKUDD REGIONALE UTVIKLINGSFOND – KARTLEGGING OG STIKKPRØVER

 

13/2006

ORIENTERING FRA REVISOR

 

14/2006

HABILITET

 

15/2006

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2005

 

16/2006

ÅRSPLAN 2006

 

17/2005

EVALUERING AV STUDIETUR TIL OSLO OG STOCKHOLM

 

18/2006

REFERATSAKER