Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. februar 2006 KL 14.00

Møtested: Steinkjer Rådhus

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

4/2006

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

 

5/2006

ORIENTERING FRA FYLKESORDFØRER

 

6/2006

TILSKUDD REGIONALE UTVIKLINGSFOND – KARTLEGGING OG STIKKPRØVER

 

7/2006

HABILITET

 

8/2006

ORIENTERING FRA REVISOR

 

9/2005

ÅRSPLAN 2006

 

10/2006

EVALUERING AV STUDIETUR TIL OSLO OG STOCKHOLM

 

11/2006

REFERATSAKER