Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. desember 2006 kl 15.00

Møtested: Steinkjer Rådhus

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

50/2006

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

 

51/2006

ORIENTERING FRA REVISOR

 

52/2006

EVALUERING BESØK/BEFARING VED YTRE NAMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

 

53/2006

ÅRSPLAN 2007

 

54/2006

REFERATSAKER

 

 

EVENTUELT   -   se møteprotokoll