Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. november 2006  kl 11.00

Møtested: Rørvik

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

47/06

OPPSUMMERING ETTER BEFARING/BESØK VED NTEs INSTALLASJONER PÅ HUNDHAMMERFJELLET

 

48/06

MØTEPLAN KONTROLLUTVALGET 2007

 

49/06

REFERATSAKER