Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. oktober 2006 kl 13.00

Møtested: Rådhuset, Steinkjer

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

41/2006

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 6)

 

42/2006

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - INNKJØPSOMRÅDET

 

43/2006

FREMTIDIG LOKALISERING FOR KOMSEK TRØNDELAG IKS

 

44/2006

FORBEREDELSE AV BEFARING / BESØK

 

45/2006

REGNSKAPSRAPPORT – KONTROLL OG TILSYN PR 30.09.2006

 

46/2005

REFERATSAKER