Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30.-31. januar 2006

Møtested: Oslo/Stockholm

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

Sak:

 

Innst.

Vedtak

1/2006

Godtgjørelse til leder i kontrollutvalget i forbindlese med kontordager på steinkjer

 

2/2006

Budsjett 2006

 

3/2006

Referatsaker