2006Tilsagn gitt av fylkesråden for utdanning, kultur og helse: