2006Tilsagn gitt av fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling:

 

Søknad fra NORVEG om tilskudd til ”Rørvik, den første lille by på en øy” (200505235-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NORVEG med kr 200.000 til vandreteateret ”Rørvik, den første lille by på en øy”.

 

 

Søknad fra Kystmuseet i Nord-Trøndelag om tilskudd til etablering av restaureringsverksted (200407040-102)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Kystmuseet i Nord-Trøndelag kr 300.000 til etablering av restaureringsverksted.

 

 

Søknad fra Fosen Regionråd, om tilskudd til Destinasjonsutvikling Fosen: fase 2 (200505815-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fosen Regionråd kr 200.000 til Destinasjonsutvikling Fosen: fase 2.

 

 

Søknad fra Norveg, om tilskudd til oversettelse til engelsk av ”Stories From the Sea” (200202193-12)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Norveg kr 40.000 til oversettelse til engelsk av ”Stories From the Sea”.

 

 

Søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til drift av prosjekt sørsamisk rådgivningstjeneste i helse og sosialspørsmål i 2006 (200504853)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Snåsa kommune med kr 103.000 i tilskudd  til drift av prosjekt sørsamisk rådgivningstjeneste i helse og sosialspørsmål i 2006.

 

 

Søknad fra Mezzi Ungdomsbedrift om tilskudd til studietur til Dublin (200600679-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Mezzi Ungdomsbedrift kr 20.000 til studietur til Dublin.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til opplevelses- og tursti på Campus Røstad (200108077-13)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag på kr 150.000 til en opplevelses- og tursti på Røstad.

 

 

Søknad fra Musikk i Nord-Trøndelag om tilskudd til ”Juleoratoriet 2005” (200600389)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Musikk i Nord-Trøndelag med kr 200.000,-  til ”Juleoratoriet 2005”.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelagsforskning om tilskudd til prosjektet Framtidsbåten (2006 00485-2

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelagsforskning om kr. 200.000,- til prosjektet Framtidsbåten.

 

 

Søknad fra Stavkirkekomiteen v/Ingvar Sæther om tilskudd til kr 100 000 (200600713-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Stavkirkekomiteen v/Ingvar Sæther kr100 000 til gjenreising av Hindrem Stavkirke.

 

 

Søknad fra Ole Vig videregående skole om tilskudd til utprøving av læreplan for bergteknikk (2005/08105-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Ole Vig videregående skole kr 250 000 til utprøving av læreplan for bergteknikk.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til  treårig prosjekt for utprøving av nye jordbærsorter under midtnorske vekstforhold (2006/00659-3

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Bioforsk Midt-Norge med kr 195.000,- til  treårig prosjekt 2006 - 2008 for utprøving av nye jordbærsorter under midtnorske vekstforhold.

 

 

Søknad fra Stiftelsen Falstadsenteret, om tilskudd til videre engasjement av prosjektleder i arbeidet med markedsplan (200601189-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Stiftelsen Falstadsenteret med kr 80 000,- til videre engasjement av prosjektleder i arbeidet med markedsplan.

 

 

Søknad fra Intro Innherred om tilskudd til regional trainee-ordning (200508715-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Intro Innherred med kr 150.000 til regional trainee-ordning.

 

 

Søknad fra NTNU, om tilskudd til drift av prosjektet Innovasjon Midt-Norge i 2006 (200304134)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NTNU med kr 275.000 til drift av prosjektet Innovasjon Midt-Norge i 2006.

 

-----

 

Søknad fra Verdal kommune om tilskudd til universell utforming av en møteplass (200600926-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Verdal kommune på kr. 80.000 til universell utforming av en møteplass ved Verdal stasjon.

 

 

Søknad fra NHO Trøndelag i samarbeid med LO i Nord-Trøndelag om tilskudd til Mobilisering av kvinnelige talenter i Trøndelag Female Future. ((200600910-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NHO Trøndelag i samarbeid med LO i Nord-Trøndelag  kr 50 000 til Mobilisering av kvinnelige talenter i Trøndelag Female Future

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. Namsos om tilskudd til prosjekt ”Traineeordning for Namdalen” (200405327-3)

Fylkesråden før økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. Namsos  kr 100 000 til prosjekt ”Traineeordning for Namdalen”.

 

 

Søknad fra Verdal videregående skole om tilskudd til studiet Videreutdanning i entreprenørskap og innovasjon, modell 2 (200505721-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og region utvikling har innvilget søknad fra Verdal videregående skole kr 130.000 til studiet Videreutdanning i entreprenørskap og innovasjon, modul 2.

 

 

Søknad fra Green City Norway (sus), c/o S.E.Sørstrøm, SINTEF, om tilskudd til forprosjekt del 2 (200504507)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Green City Norway (sus), c/o S.E.Sørstrøm, SINTEF om kr 100.000 til forprosjekt del 2.

 

 

Søknad fra Connect Trøndelag, om tilskudd til drift av Connect Trøndelag for 2006 (200601286-1)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Connect Trøndelag om kr 37.500 til drift av Connect Trøndelag for 2006.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesutviklingssjefen om tilskudd til kontingent for 2006 Arena Trøndelag (2005/07317)

Fylkesråd for økonomi, plan og utvikling har innvilget søknad fra NTFK v/fylkesutviklingssjefen med kr 215.000 i tilskudd til kontingent for 2006 Arena Trøndelag.

 

 

Søknad fra Aker Kværner Verdal AS om tilskudd til Midt-Norsk Partnerskapssenter (200108887-25)

Fylkesråden for økonomi, plan og region utvikling har innvilget søknad fra Aker Kværner Verdal AS kr 200.000 til Midt-Norsk Partnerskapssenter.

 

 

Søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til opprusting av sentrum (200602160)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Nærøy kommune på kr. 300.000 til opprusting av sentrum.

 

 

Søknad fra Olav Duun videregående skole om tilskudd til innovasjonssatsingen i 2005(200203361-24).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Olav Duun videregående skole om kr 450.000 til innovasjonssatsingen for 2005.

 

 

Søknad fra Snåsa kommune om tilskudd til infrastrukturtiltak Jørstad Industriområde (2006/02273)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Snåsa kommune med kr 110 000 til infrastrukturtiltak Jørstad Industriområde.

 

 

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS om tilskudd til Mobilisering av Ideportalen i Trøndelag (2006/01201).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Trøndelag Forskning og Utvikling AS med kr 100.000 til Mobilisering av Ideportalen i Trøndelag.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, om tilskudd til verdiskaping i Namdalen (05/08782)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Høgskolen i Nord-Trøndelag med kr 200 000 til verdiskaping i Namdalen.

 

----

 

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS, om tilskudd til gjennomføring av profileringsinnsats av Trøndelag (200600275)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Trøndelag Reiseliv AS med kr 220.000 til gjennomføring av profileringsinnsats av Trøndelag.

 

 

Søknad fra SINTEF, om tilskudd til kompetansemeglingsprogrammet for 2006 (200502857-7)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

SINTEF med  kr 250 000 til kompetansemeglingsprogrammet for 2006.

 

 

Søknad fra Olav Duun videregående skole, om tilskudd til utvikling av en studie- og næringsmesse (200600146-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Olav Duun videregående skole om kr 75.000 til utvikling av en studie- og næringsmesse.

 

 

Søknad fra Innherred Vekst AS om tilskudd til videreføring av

UNGkubator (05/03080-12)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Innherred Vekst AS kr 187.500 til videreføring av UNGkubator.

 

 

Søknad fra Indre Namdal Regionråd om tilskudd til ”Felles rovdyrkonsulent i Indre Namdal” (06/00639)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Indre Namdal Regionråd om tilskudd til ”Felles rovdyrkonsulent i Indre Namdal” med kr 250.000.

 

 

Søknad fra Verran kommune om tilskudd til utarbeidelse av rapport ”Samfunnsmessig betydning av Sødra Cell Folla AS” (06/02504-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Verran kommune kr 130.000 til utarbeidelse av rapport Samfunnsmessig betydning av Sødra Cell Folla AS”.

 

 

Søknad fra Femmina Internasjonale Filmfestival om tilskudd til

festival 2006 (05/00737-11)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Femmina Internasjonale Filmfestival kr 150.000 til Femmina internasjonale Filmfestival 2006.

 

Søknad fra Namsosmodellen om tilskudd til delprosjekt ”Programfag til valg” (04/07899-15).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Namsosmodellen kr 60.000 til delprosjekt ”Programfag til valg”.

 

 

Søknad fra Styringsgruppe Trønderlam 2015 om tilskudd til det tre-årige prosjektet ”Trønderlam 2015” (04/00386-19)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Styringsgruppe Trønderlam 2015 med inntil kr 120.000 til prosjektstyring i et tre-årsprosjekt for forbedring i lammekjøttproduksjonen i Trøndelag.

 

 

Søknad fra Biobase/Bioforsk om tilskudd til brukerstyrt prosjekt for startfòring av lake i 2006 (03/03055).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Biobase/Bioforsk med kr 142.000 til brukerstyrt prosjekt for startfòring av lake i 2006.

 

 

Søknad fra Fosnes kommune om tilskudd til prosjekt Sykkel og fornminner på Jøa ”I Olav Duuns rike” (06/01997-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Fosnes kommune kr 179.000 til prosjekt Sykkel og fornminner på Jøa ”I Olav Duuns rike”.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til samarbeidet med Hviterussland (02/05572)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på kr 120.000 til samarbeidet med Hviterussland.

 

 

Søknad fra Team Nord-Trøndelag om tilskudd  til Sommergründer’n 2006 (06/02871-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Team Nord-Trøndelag kr 155.000 til Sommergründer’n 2006.

 

 

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling om tilskudd til forprosjekt for å øke kvinners andel i næringslivet (067/02292-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Trøndelag Forskning og Utvikling kr 25.000 til forprosjekt for å øke kvinners andel i næringslivet.

 

 

Søknad fra Grong vg skole om tilskudd til samisk undervisning (06/02734)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Grong vg skole med kr 130.000 til utviklingsprosjekt i samisk undervisning.

 

 

Søknad fra Kystriksveien Reiseliv AS, om tilskudd til gjennomføring av stipendiatstilling for reiselivet på Innherred (06/02592-1)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Kystriksveien Reiseliv AS kr 225 000 til gjennomføring av stipendiatstilling for reiselivet på Innherred.

 

 

Søknad fra prosjektet ”Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping” om tilskudd til aktiviteter i 2006 (05/03646-35)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Prosjektet ”Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping med kr. 192.000,- til aktiviteter i prosjektet i 2006.

 

 

Søknad fra Strandval Pottemakeri om tilskudd til oppgradering av bygninger (2006/03339)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Strandval Pottemakeri om kr. 236.226,37 til oppgradering av bygninger.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Husflidslag, om tilskudd til registrering av gjenstander i tre knyttet til ølbryggerkulturen i Trøndelag (05/07099-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nord-Trøndelag Husflidslag  kr 200.000 til Registrering av gjenstander i tre knyttet til ølbryggerkulturen i Trøndelag

 

 

Søknad fra Innherred Vekst AS om tilskudd til videreføring av UNGkubator

(05/03080-12)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Innherred Vekst AS kr 187 500 til videreføring av UNGkubator

 

 

Søknad fra Bymuseet i Levanger om tilskudd til kjøp av Sjøgata 40 (05/07600-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Bymuseet i Levanger med kr 100.000,- til kjøp av Sjøgata 40.

 

 

Søknad fra Nærøy kommune om tilskudd til restaurering av Remmastrauman gml trekkveier (200304412-24)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Søknad fra Nærøy kommune med kr 280.000 i tilskudd til restaurering av Remmastrauman gml trekkveier

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til produksjonen ”Raud Vinter”

(06/01977-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Levanger kommune med kr 300.000,- til produksjonen ”Raud Vinter”.

 

 

Søknad fra Utvorda Eiendom AS om tilskudd til utbedring av Utvorda Havn

(02/01912-9)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Utvorda Eiendom AS kr 275.000 til utbedring av Utvorda Havn.

 

 

Søknad fra Hans Petter Sundal om tilskudd til produksjon av fjernsynsprogram fra Verdalvassføret (06/04130-3)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Hans Petter Sundal med kr 50.000 til produksjon av fjernsynsprogram fra Verdalvassføret.

 

----

 

Søknad fra LIV AS om tilskudd til drifta i 2006 (06/02729-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Leksvik Industrielle Vekst om kr 300.000 til drift av selskapet for 2006.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til FoI-strategi for Trøndelag (06/03029)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Sør-Trøndelag fylkeskommune om kr 275.000 til FoI-strategi for Trøndelag.

 

 

Søknad fra SNU Stjørdal AS om tilskudd til drift av selskapet for 2006 (0408111-7)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

SNU Stjørdal med kr 200.000 til drift for 2006.

 

 


Søknad fra Innherred Vekst AS, om tilskudd til drift av landbruksinkubatoren (04/08411-11)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Innherred Vekst AS om kr 240.000 til videre drift av landbruksinkubatoren.

 

 

Søknad fra Midt-Norsk sikkerhetssenter om tilskudd til et års prøvedrift av sikkerhetssenter på Innherred (06/03434-2).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Midt-Norsk sikkerhetssenter v/Verdal videregående skole kr 200.000 til et års prøvedrift av sikkerhetssenter på Innherred.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til gjennomføring av prosjektet "Ringvirkningsanalyse ved nedlegging av Elkem Meråker." (2006/01275)
Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune kr 75.000 til "Ringvirkningsanalyse ved nedlegging av Elkem Meråker."

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til arbeid i 2006 i prosjektet Framtidig potetproduksjon i Trøndelag (2005/04818-8).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Bioforsk Midt-Norge med inntil kr 250.000 til arbeid i 2006 i prosjektet Framtidig potetproduksjon i Trøndelag.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune, om tilskudd til en formingsveileder for Stjørdal sentrum (05/02912)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Stjørdal kommune på kr 87.750 til utarbeidelse av en formingsveileder for Stjørdal sentrum.

 

 

Søknad fra ”Prosjekt Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping” om tilskudd til opprettelse av 3 nye testområder i prosjektet i 2006 (2005/03646-64)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

”Prosjekt Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping” kr 100.000,- til opprettelse av 3 nye testområder i 2006.

 

 

Søknad fra Regional utviklingsavdeling om tilskudd til Kartlegging av erfaringer med bruken av utviklingsmidler knyttet til oppfølging av etablerere (04/07040-125)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Regional utviklingsavdeling kr 113.500 til Kartlegging av erfaringer med bruken av utviklingsmidler knyttet til oppfølging av etablerere.

 


 

Søknad fra NTFK v/fylkeskultursjefen om tilskudd til prosjektet ”Kulturkort for ungdom” (05/08172-9)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

NTFK v/fylkeskultursjefen med kr 300 000 til prosjektet ”Kulturkort for ungdom”.

 

 

Søknad fra  Steinkjer kommune om tilskudd til nasjonal landbrukskonferanse under byjubileet 2007 (2006/08622-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Steinkjer kommune om  kr 100 000 i tilskudd  til nasjonal landbrukskonferanse under byjubileet 2007. Søknaden henvises til Steinkjer Byjubileum AS.

 

 

Søknad fra Leiv Eiriksson Nyskaping om tilskudd til NCE, Instrumenteringsklyngen (06/03129)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Leiv Eiriksson Nyskaping med  kr 100.000 til NCE, Instrumenteringsklyngen for Trøndelag.

 

 

Søknad fra Nordøyan as om tilskudd til utbedring av vannforsyningsanlegg i Nordøyan (06/05771-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Nordøyan as på kr 100 000,- til utbedring av vannforsyning i Nordøyan.

 

 

Søknad fra Trøndelag Kjøttfeavlslag/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til  prosjektet ”Storfe i vekst” (2006/04405-4)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget  Trøndelag Kjøttfeavlslag/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et tilskudd på inntil kr 150.000 til et 3-årige prosjekt ”Storfe i vekst”.

 

 

Søknad fra Hans Petter Sundal om tilskudd til internasjonal versjon av TV-produksjon (2006/07813)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra Hans Petter Sundal

om kr 30.000,- til internasjonal versjon av TV-produksjon.

 

 

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling om tilskudd til forprosjektet "Entreprenørskap i utdanningen" (06/06382-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har avslått søknad fra

Trøndelag Forskning og Utvikling kr 200.000 til forprosjektet "Entreprenørskap i utdanningen".

 

 

Søknad fra MittNett om tilskudd til prosjekt "Kvinner og media" (06/05239-2)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

MittNett kr 75.500 til prosjektet "Kvinner og media"

 

 

Søknad fra Steinkjer Næringsselskap, om tilskudd til inndekning av for mye utbetalte midler fra Omstillingsprogrammet for Steinkjer. (01/04336-131)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Steinkjer Næringsselskap med kr 103.000 til inndekning av for mye utbetalte midler fra Omstillingsprogrammet for Steinkjer.

 

 

Søknad fra Regional utviklingsavdeling om tilskudd til Norskehavskonferansen (05/07887-11)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Regional utviklingsavdeling med kr 50.000 til Norskehavskonferansen 2006

 

 

Søknad fra Foreningen Technoport om tilskudd til bidrag til stiftelsen av foreningen og medlemskontingent (5/07599-13)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Foreningen Technoport med kr 250.000 til stiftelsen av foreningen og medlemskontingent.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til Marint Forum Trøndelag (05/04025)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune med kr 50.000 til samling i Marint Forum Trøndelag 2006.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til utarbeidelse av

Marin Strategiplan Trøndelag (06/00108)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på inntil kr 200.000 til utarbeidelse av Marin Strategiplan Trøndelag.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet ”Ledelse i samdrifter”.(06/06882)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) et tilskudd på inntil kr 90.000 til gjennomføring av kompetanseutviklingsprosjektet ”Ledelse i samdrifter”.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/prosjektorganisasjonen om tilskudd til Nor-Fiching-messa 2006 (05/05489-11)

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune på inntil kr 100.000  til arrangementet Nor-Fishing-messa 2006.

 

 

Søknad fra Val Videregående skole om tilskudd til etablering av skjellsenter (06/10128).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra Val videregående skole på. kr 170 000 til etablering av skjellsenter trinn 1 og 2.

 

 

Søknad fra Rock City Namsos og Tindved Kulturhage om tilskudd til KIBIN-prosjektet (6/09056-2).

Fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling har innvilget søknad fra

Rock City Namsos og Tindved Kulturhage om tilskudd på kr. 77.000,- til KIBIN-prosjektet.