2006Tilsagn gitt av fylkesråden for samferdsel, næring og miljø:

 

Søknad fra Namsos Taxi Transport ans om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (200601818-6)

Fylkesråden har bevilget kr 2.000 til Namsos Taxi Transport ans til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

 

Søknad fra Robert Lilleby om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede. (06/01800-5)

Fylkesråden har bevilget kr 25.000 til Robert Lilleby til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

----

 

Søknad fra Trond M Kjelsaas om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede (06/05899)

Fylkesråden har bevilget kr 25.000 til Trond M Kjelsaas til montering av utstyr for tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

Beløpet belastes fylkesrådens investeringstilskuddskonto.

 

-----

 

Søknad fra Arne Erik Steig om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede. (06/07768)

Fylkesråden har avslått søknad fra Arne Erik Steig om tilskudd til tilrettelegging av maxi-taxi for transport av funksjonshemmede.

 

 

Søknad fra TrønderBilene AS og Steinkjerbuss as om tilskudd til prosjekt vedr. utvidet bybusstilbud på Steinkjer. (200604308-3)

Fylkesråden har bevilget kr 400.000 i tilskudd til TrønderBilene AS og Steinkjerbuss AS til prosjekt med utvidet bybusstilbud på Steinkjer.

Beløpet belastes konto 11299 702000 73001 271200 Prosjekt kollektivtrafikk.