Søknad fra 2006 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder:

Støtte til Redd Barna

Bevilget kr 20.000,-.

Kontrakt nr. 3004082

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

VM-gull i 2005 og 2006 til Petter Nordtug og Marte Elden

Bevilget til sammen kr 20.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Økonomisk bidrag i forbindelse med åpningen av Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere og Lierne/Lijre nasjonalparker.

Bevilget kr 25.000 som bidrag til sluttfinansiering av arrangementet.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til Næringslivskonfernsen under  Olavsfestdagene.

Bevilget kr 10.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til NM arrangement for gjeterhunder 13.-15. oktober.

Bevilget kr 10.000 til NT Gjeterhundlag

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

---

 

Støtte til Redd Barna 2006 – ekstraordinært i Libanon.

Bevilget kr. 10.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til dekning av Joikoperaen – ”Skuvle Nejla – Inderøy Kulturhus 19. oktober 2006

Bevilget kr 15.000 til mottakelse/premierearrangementet

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til Næringslivskonferanse under Olavsfesten

Bevilget kr 10.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til Trøndersk Idrettsgalla 2006 som arrangeres for første gang 2. desember 2006 i Trondheim Spektrum.

Bevilget kr 4.655,- til Folkets idrettspris.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til Olav Duun vg skole - julekonsert – musikk, dans og drama

Bevilget kr 5.000,- til julekonserten

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.